SBC 101: Kiến thức cơ bản về Sáng tạo xã hội

20,00 $

Môn học này giới thiệu cho học viên kiến thức cơ bản về lĩnh vực đổi mới xã hội, đặc biệt là các nguyên tắc và thực tiễn thúc đẩy tinh thần kinh doanh xã hội. Khi thế giới đang phải vật lộn với những thách thức phức tạp, bao gồm tính bền vững của môi trường và bất bình đẳng xã hội, môn học này cung cấp cho học viên một khám phá toàn diện về các phương pháp tiếp cận kinh doanh tạo ra thay đổi xã hội tích cực.

Sau khi tham gia khóa học, học viên sẽ :

  1. Hiểu được động lực của tinh thần kinh doanh xã hội và tác động của nó đối với xã hội và hành tinh.
  2. Hiểu rõ hơn về các mô hình tiêu dùng mới nổi trong đó giá trị xã hội được ưu tiên.
  3. Khám phá vai trò và giá trị của tinh thần kinh doanh xã hội trong bối cảnh kinh doanh đương đại.
  4. Phân tích các loại hình kinh doanh xã hội khác nhau và các yếu tố thành công chính của chúng.
  5. Hiểu khái niệm đổi mới xã hội và vai trò của nó trong việc tạo ra những thay đổi có tác động mạnh mẽ đến xã hội.
  6. Phát triển kỹ năng tư duy hệ thống, lập bản đồ hệ sinh thái và chiến lược giải quyết vấn đề sáng tạo.
  7. Hiểu quy trình tạo và quản lý các dự án khởi nghiệp xã hội, bao gồm việc phát triển tầm nhìn và sứ mệnh rõ ràng.

Description

Nội dung khóa học:

1. Động lực của doanh nghiệp xã hội
1.1. Ảnh hưởng của chủ nghĩa tiêu dùng đến con người và hành tinh
1.2. Những mô hình tiêu dùng mới
1.3. Lời kêu gọi dành cho các doanh nghiệp
1.4. Giá trị của khởi nghiệp xã hội

2. Đặc điểm của doanh nghiệp xã hội
2.1. Khởi nghiệp xã hội là gì?
2.2. Loại hình khởi nghiệp xã hội
2.3. Các loại hình doanh nghiệp xã hội
2.4. Yếu tố tạo nên một doanh nghiệp thành công

3. Sáng tạo xã hội
3.1. Định nghĩa sáng tạo xã hội
3.2. Tạo tác động
3.3. Tư duy hệ thống
3.4. Vẽ sơ đồ hệ sinh thái kinh doanh
3.5. Làm thế nào để đổi mới và sáng tạo?

4. Sáng tạo xã hội bằng hành động khởi nghiệp
4.1. Lộ trình khởi nghiệp xã hội
4.2. Cốt lõi của khởi nghiệp xã hội
4.3. Tầm nhìn và sứ mạng kinh doanh xã hội
4.4. Cơ hội khởi nghiệp xã hội

 

 

Additional information

course_id

course-v1:SBC+101-VT+2023

course_mode

audit

Concédant

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SBC 101: Kiến thức cơ bản về Sáng tạo xã hội”

You may also like…