SBC 101: Kiến thức cơ bản về Sáng tạo xã hội

20,00 $

Đây là môn đầu tiên trong hành trình sáng tạo của bạn khi tham gia Cuộc thi Kinh doanh Xã hội. Yêu cầu đầu tiên trong hành trình của bạn là hiểu các vấn đề xã hội mà xã hội của bạn tìm cách giải quyết. Môn học SBC101 giúp bạn hiểu các nguyên tắc cơ bản về đổi mới xã hội.

Description

Nội dung khóa học:

1. Động lực của doanh nghiệp xã hội
1.1. Ảnh hưởng của chủ nghĩa tiêu dùng đến con người và hành tinh
1.2. Những mô hình tiêu dùng mới
1.3. Lời kêu gọi dành cho các doanh nghiệp
1.4. Giá trị của khởi nghiệp xã hội

2. Đặc điểm của doanh nghiệp xã hội
2.1. Khởi nghiệp xã hội là gì?
2.2. Loại hình khởi nghiệp xã hội
2.3. Các loại hình doanh nghiệp xã hội
2.4. Yếu tố tạo nên một doanh nghiệp thành công

3. Sáng tạo xã hội
3.1. Định nghĩa sáng tạo xã hội
3.2. Tạo tác động
3.3. Tư duy hệ thống
3.4. Vẽ sơ đồ hệ sinh thái kinh doanh
3.5. Làm thế nào để đổi mới và sáng tạo?

4. Sáng tạo xã hội bằng hành động khởi nghiệp
4.1. Lộ trình khởi nghiệp xã hội
4.2. Cốt lõi của khởi nghiệp xã hội
4.3. Tầm nhìn và sứ mạng kinh doanh xã hội
4.4. Cơ hội khởi nghiệp xã hội

 

 

Informations complémentaires

course_id

course-v1:SBC+101-VT+2023

course_mode

audit

Concédant

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “SBC 101: Kiến thức cơ bản về Sáng tạo xã hội”

Vous aimerez peut-être aussi…