SBC 104: Kiến thức cơ bản về Nhân rộng ảnh hưởng từ Kinh doanh xã hội

20,00 $

Khóa học này là bước cuối cùng trong hành trình tạo ra tác động xã hội của bạn. Nó yêu cầu bạn thực hiện doanh nghiệp xã hội của mình và đẩy nhanh tác động xã hội của nó.

Description

Nội dung khóa học:

1. Phát triển bền vững
1.1. Lịch sử khái niệm phát triển bền vững
1.2. Kinh tế tuần hoàn
1.3. Thiết kế Phỏng sinh học
1.4. Khung « Đáy Kim Tự Tháp »

2. Sáng tạo & Gia tăng tác động
2.1. Tham gia vào sự phát triển bền vững với tư cách là một người chủ doanh nghiệp
2.2. Tạo ra giá trị chia sẻ
2.3. Gia tăng tác động và Báo cáo

3. Huy động phát triển tính bền vững
3.1. Cách tiếp cận tuần hoàn đối với chiến lược kinh doanh
3.2. Duy trì các giá trị xã hội và môi trường
3.3. Gắn tính bền vững vào trong văn hóa doanh nghiệp
3.4. Các mô hình triển khai

4. Ứng phó với các áp lực liên quan đến phát triển bền vững quốc gia và xuyên quốc gia
4.1. Các lực lượng tham gia để thay đổi hệ thống
4.2. Các sáng kiến toàn cầu
4.3. Các trào lưu và xu hướng xã hội

 

 

Informations complémentaires

course_id

course-v1:SBC+SBC104.VT+2023

course_mode

audit

Concédant

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “SBC 104: Kiến thức cơ bản về Nhân rộng ảnh hưởng từ Kinh doanh xã hội”

Vous aimerez peut-être aussi…