SBC 103: Kiến thức cơ bản về Thực hiện kinh doanh xã hội

20,00 $

Khóa học này là bước thứ ba trong hành trình tạo ra tác động xã hội của bạn với Cuộc thi Doanh nghiệp Xã hội Toàn cầu. Môn này giúp bạn thực hiện và tinh chỉnh mô hình kinh doanh mà bạn đã thiết kế để giải quyết các vấn đề xã hội mục tiêu đồng thời kiếm được lợi nhuận từ đó.

Description

Nội dung khóa học:

1. Triển khai kinh doanh
1.1. Tìm hiểu quy trình thực hiện
1.2. Các vấn đề trong việc thực thi mô hình kinh doanh

2. Mở rộng quy mô
2.1. Chiến lược mở rộng quy mô
2.2. Các phương pháp hay nhất để mở rộng quy mô doanh nghiệp xã hội

3. Phát triển vốn
3.1. Các loại vốn khác nhau
3.2. Phương pháp tiếp cận các bên liên quan

4. Quản lý nguồn nhân lực
4.1. Tuyển dụng
4.2. Huy động nhân sự

 

 

Additional information

course_id

course-v1:SBC+SBC103.VT+2023

course_mode

audit

Concédant

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SBC 103: Kiến thức cơ bản về Thực hiện kinh doanh xã hội”

You may also like…